Siste innlegg

Kjedekollisjon – hvem har skylden?

En kjedekollisjon er typisk en kollisjon hvor mange kjøretøy er involvert.

Kjedekollisjoner skjer oftest ved vanskelige kjøreforhold, for eksempel glatt veibane eller tåke,  kombinert med plutselig stans i trafikken og høy fart . Vanskelige kjøreforhold kan medføre at en slik kjedekollisjon involverer svært mange kjøretøy og gir store skader, både personskader og materielle skader.

En kjedekollisjon skjer ved at trafikken foran stanser og bilen bak ikke klarer å stoppe og kjører inn i bilen foran med stor kraft.

Skadene som oppstår ved trafikkuhell kan være av både fysisk og økonomisk art

Verdens lengste kjedekollisjon

Minst 6 personer omkom og 350 personer ble skadet i det som regnes som verdens lengste kjedekollisjon i De forente arabiske emirater. Ulykken skjedde på motorveien mellom hovedstaden Abu Dhabi og Dubai. Det var tett tåke som lå lavt over motorveien, noe som førte til svært dårlige siktforhold.

Ansvar ved kjedekollisjon

Ved trafikkskader er det først og fremst Bilansvarsloven fra 1961 som gir rett til erstatning og det er særlig tre sentrale regler i denne loven som det er verdt å legge merke til.

Hjelpeordning ved uforsikret kjøretøy

Skulle det vise seg at motorvognen som blir pålagt ansvaret ved ulykken ikke har trafikkforsikring så vil den skadelidte likevel kunne få den erstatning den har rett på etter bilansvarsloven. Men erstatningskravet vil da bli behandlet av Trafikkforsikringsforeningen.

Trafikkforsikringsforeningen (TFF), en  norsk organisasjon som sikrer erstatningsoppgjør der motorvognen som har forvoldt skaden enten er ukjent, utenlandsk eller uforsikret.

For å finne ut om kjøretøyet er registert på en utenlandsk eier – sjekk Hvem eier bilen

Kolliderer man med et uforsikret kjøretøy kan erstatningskostnadene bli svært høye

Dekker forsikringsselskapet alle skader ved kjedekollisjon?

Ved en kjedekollisjon hvor flere kjøretøy er involvert vil forsikringsselskapene ta stilling til hvilket kjøretøy som skal pålegges ansvaret for ulykken. Det ansvarlige selskapet vil da foreta erstatningsoppgjøret.

Det er flere vilkår som må være oppfylt før man som involvert i en kjedekollisjon har krav på erstatning for personskade.

  • Det stilles krav til krefter, ulykken må ha vært kraftig nok til at personskade kan oppstå.
  • Krav til akutte symptomer på personskade må dokumenteres innen 72 timer.
  • Krav om regelmessig dokumentasjon om at de aktuelle plagene vedvarer.
  • Symptomene må være forenelig med hva som skjedde i ulykken.

Alle fire vilkår må være oppfylt for at årsakssammenheng mellom ulykken og de aktuelle plagene anses oppfylt, og det er den som har lidd skaden som har bevisbyrden.

I neste fase skal det vurderes om de aktuelle oppståtte plagene har medført økonomisk tap, enten ved inntektstap eller gjennom utgifter.

Påkjørsel bakfra – en typisk start på en kjedekollisjon